Syntet- & Blandfiber

Syntetiska fiberblandningar framställs specifikt för olika driftmiljöer och dess egenskaper varierar därför stort. Syntet- och blandfibermaterial kan bland annat framställas för att erhålla mycket hög gastäthet, tryckstabilitet eller resistens mot oljor. Vårt lagerutbud inkluderar en rad olika syntetiska fibermaterial och fiberblandningar för tillverkning av packningar och tätningar.