Filtpackningar

Filtpackningar används för flera olika ändamål, däribland ljuddämpning samt stöt- och vibrationsdämpning. Filtpackningar har även god oljeabsorbtion samt hög tätningsförmåga mot fetter. Vi tillverkar filtpackningar av pressade tekniska filtar med olika beständigheter och egenskaper. Välj material nedan för att läsa mer!