Korkpackningar

Korkpackningar rekommenderas i flänsar med låga yttryck och är lämpliga i miljöer med olja eller vatten. Korkbaserade packningsmaterial har generellt snäva toleranser för tryck och temperatur. De har dock en relativt hög kompressibilitet och återfjädring, vilket gör korkpackningar lämpliga för veka och ojämna flänsförband. Vi erbjuder även korklister (klicka för att läsa mer).