PTFE packningar

PTFE är en fluorbaserad termoplast mest känd under handelsnamnen Teflon® och Gore-Tex®. PTFE har mycket låg friktion och mycket hög beständighet mot höga och låga pH värden samt höga och låga temperaturer. För flänsförband med krav på kompressibilitet och återfjädring finns alternativ som expanderad PTFE, fiberfylld PTFE samt modifierad PTFE.