Tätning av gaser

För tätning av gaser erbjuder vi packningar i flera material beroende på övrig tätningsmiljö. Bland elastomerer har Butylgummi hög gastäthet och bland polymerer rekommenderas modifierad PTFE. Vid ersättning av äldre fibermaterial rekommenderas packningar av Grafit.

  • Visa alla
  • Fiber
  • Grafit
  • Gummi
  • Plast