Packningar för kemikalier

Vid höga & låga pH-värden rekommenderas normalt PTFE-baserade packningar. För kemikalier i tryckutsatta rörsystem bör dock hänsyn tas till bl.a. koncentrationshalten, tryckförhållandet och arbetstemperaturen. För högsta säkerhet beräknar vi lämpligt packningsmaterial med avancerad mjukvara.

  • Visa alla
  • Fibermaterial
  • Grafit
  • Gummi
  • Plast