Tätning av mättad ånga

Vid tätning av mättad ånga (när arbetstryck och temperatur ligger vid kondensationspunkten) i temperaturer upp till +180°C erbjuder vi packningar av gummibundna fibermaterial i kategorin Syntet- & Blandfiber. Vid risk för överhettning bör andra packningsmaterial väljas. Grafit ger här god säkerhet.

  • Visa alla
  • Fibermaterial
  • Grafit
  • Gummi
  • Plast