Rådgivning vid val av tätningslösning

Vi hjälper dig hitta en tätningslösning som är lämplig för aktuell tätningsmiljö och som följer såväl tekniska driftkrav som industrispecifika förordningar och direktivVal av tätningslösning skall baseras på så många tillgängliga faktorer som möjligt i aktuell tätningsmiljö. Tryck och temperatur är av central betydelse för korrekta rekommendationer, samt vilket media som skall tätas. Förhållanden mellan olika faktorer är också avgörande. Exempelvis kan pH-värdet hos neutrala kemikalier snabbt förändras om arbetstemperaturen förändras, vilket påverkar val av tätningslösning. Likaså kan ett inre tryck snabbt förändras uppåt vid överhettning av ånga, vilket också påverkar valet. Förutom tätningsmiljöns beskaffenhet beaktas kundspecifika tekniska krav på exempelvis gastäthet eller elektricitetisolering.

Nationella och internationella direktiv för olika industrier är ytterligare en central parameter vid val av rätt tätning. Vi har god insikt i juridiska förordningar inom tätningsområdet, exempelvis TA Luft med riktlinjer för att minimera utsläpp av föroreningar i kemikalieindustrin, FDA som ger krav för direktkontakt med livsmedel eller RoHS om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektroniska produkter. Kontakta oss för kvalificerad rådgivning inom tätningsteknik.


Kontakta oss

5 anledningar att välja oss!

Vi har omfattande kunskap och erfaranhet inom material- och tätningsteknik

Hos oss får du en tekniskt kvalificerad kontaktperson direkt

Vi kan ta fram kundanpassade lösningar för de flesta tätningsbehov

Vi väljer material och produkter med stor omsorg för att säkra kvaliteten

Vi erbjuder internationellt spårbara lösningar för en global eftermarknad

5 faktorer som avgör tätningsförmågan!

Materialets lämplighet för rådande media, temperatur, tryck samt tillämpning


Tätningsmaterialets sammansättning och kvalitet


Kvalitet och skick på flänsförband och fästelement


Packningens överensstämmelse med flänsens form


Hantering och metod vid inbyggnad/montering av packningen