TÄTNINGSLÖSNINGAR FÖR NYA KONSTRUKTIONER


Behöver Du en packning eller tätning till en helt ny produkt eller miljö? Vi tillhandahåller teknisk tätningsrådgivning och kan ta fram kvalitets - och miljöcertifierade tätningslösningar till Din konstruktion. Baserat på information om den planerade tätningsmiljön samt eventuella tekniska driftkrav och industrispecifika förordningar utvecklar vi en tätningslösning anpassad för Din unika tillämpningTeknisk tätningsrådgivning

Att välja rätt tätningslösning för en unik applikation kan vara en stor utmaning då antalet variabler i en given tätningsmiljö kan vara oändlig. Tryck och temperatur är av central betydelse liksom vilket media som skall tätas. Förhållanden mellan olika faktorer är också avgörande. Exempelvis kan pH-värdet hos neutrala kemikalier snabbt förändras om arbetstemperaturen ändras. Likaså kan ett inre tryck snabbt förändras uppåt vid överhettning av ånga. För att identifiera en optimal tätningslösning måste hänsyn tas till alla parametrar i aktuell tätningsmiljö. Förutom tätningsmiljöns beskaffenhet beaktas krav på exempelvis gastäthet eller elektricitetsisolering. Nationella och internationella direktiv för olika industrier är ytterligare en central parameter i produktutvecklingen. Vi har god insikt i juridiska förordningar inom tätningsområdet, exempelvis TA Luft med riktlinjer för att minimera utsläpp av föroreningar i kemikalieindustrin, FDA som ger krav för direktkontakt med livsmedel eller RoHS om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektroniska produkter.

Efter en teknisk analys av din konstruktion och beräkningar i avancerad mjukvara identifierar vi en optimal lösning för dina specifika behov.


Spårbara tätningslösningar för globala eftermarknader

Vi strävar efter att erbjuda de bästa tätningslösningarna på den globala marknaden och tillhandahåller oberoende rådgivning mot kund. Det innebär bland annat att vi som packningstillverkare inte säljer packningsmaterial under eget varumärke, utan vänder oss istället till världsledande materialproducenter. Packningsmaterialen bibehåller därmed sin ursprungsmärkning från råmaterial till inbyggnad och på så vis säkerställs ett fullständigt underlag för eftermarknadens underhåll, vilket borgar för hög långsiktig driftsäkerhet i din applikation.


Vill du veta mer om vad vi kan göra för Dig? Välkommen att ringa eller maila oss för att diskutera dina specifika tätningsbehov!

Kontakta oss