TÄTNINGSLÖSNINGAR FÖR OMKONSTRUKTIONER


Behöver tätheten i Din applikation förbättras? Är konstruktionen utformad på ett sätt som försvårar underhållsarbetet? Eller är tätningslösningen i sig svår att tillverka? Tack vare vår omfattande kompetens inom material- och tätningsteknik i kombination med korta ledtider kan vi snabbt ta fram en reviderad lösning anpassad efter Dina unika behov.Produktutveckling vid konstruktionsändringar

Att utveckla en effektiv tätningsmiljö kan vara en stor utmaning, och ibland behöver tätningslösningen revideras eller hela konstruktionen omarbetas. Vi kan hjälpa till att justera bristfälliga tätningsmiljöer genom rådgivning och produktutveckling, oavsett om korrigeringen är liten och t.ex. endast berör val av packningsmaterial, eller mer omfattande och t.ex. innefattar utformningen av ett helt flänsförband.

För att säkerställa att en tätningsanordning fyller sin avsedda funktion bör de krav som ställts vid produktutvecklingen granskas. Vi tittar på befintligt underlag kring Er konstruktion och identifierar ofullständiga, oklara eller motstridiga krav på aktuell tätningslösning. Genom noggranna beräkningar tar vi sedan fram förslag på en reviderad tätningsprodukt som uppfyller alla uppställda villkor tillsammans med en professionell bedömning av vilken verkan förslagen innebär. Vid godkänt ändringsförslag kan vi snabbt producera den reviderade lösningen tack vare vårt breda sortiment packningsmaterial och vår flexibla produktionsteknik.


Vill du veta mer om vad vi kan göra för Dig? Välkommen att ringa eller maila oss för att diskutera dina specifika tätningsbehov!

Kontakta oss