Tätningslösningar för reparationer


Behöver Du byta en läckande packning eller tätning som visar tecken på försämrad tätningsförmåga? Vårt omfattande sortiment lagerförda packningsmaterial och vår flexibla produktionsteknik gör våra ledtider korta och vi kan snabbt ta fram en ersättningspackning om olyckan är framme.Byte av packning eller tätning i industriella maskiner, tankar, rörledningar, pumpar, etc

Vi har förståelse för det akuta läget vid industriella läckage eller driftstopp. Har Du kännedom om materialet hos befintlig packning och en ritning över packningen kan processen att ta fram en ersättningslösning gå snabbt. Har Du begränsad insikt om ursprungspackningens geometri eller vilket material som används behöver tätningsmiljöns beskaffenhet först redas ut. Det finns en oändlig lista av variabler att ta hänsyn till för att välja optimal tätningslösning. För att begränsa listan av möjliga alternativ är det nödvändigt att ha information om flänstyp, tätningsmiljöns temperatur och tryck samt aktuellt media. Ju mer underlag Ni som kund har desto snabbare kan vi identifiera och leverera rätt lösning.


Byte av packning eller tätning i privatfordon, bruksmaskiner, behållare, kranar, ventiler, etc

Vid packningsbyte i privata maskiner, motorer och föremål eller jordbruksfordon är informationen om material och form hos ursprungspackningen ofta begränsad. I dessa fall krävs en inledande utredning av aktuell driftmiljö samt analys av packningens geometri för att ta fram en lämplig ersättningspackning.


Pris vid framtagning av ersättningspackningar

Priset för framtagning av en ersättningspackning beräknas utifrån en fast ställkostnad samt en rörlig kostnad för maskin- och arbetstid. Därutöver tillkommer kostnader för material och eventuellt arbete att identifiera en lämplig lösning. Då orderkvantiteten vid reparation eller packningsbyte ofta är låg kan prisbilden per tillverkad enhet bli relativt hög. Vid packningsbyte i motorer på privatfordon och bruksmaskiner är priset på originaldelar från maskintillverkaren generellt lägre än kostnaden att framställa en eller ett fåtal specialbeställda packningar. Vi rekommenderar därför prismedvetna kunder att i första hand vända sig till maskintillverkaren.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för Dig? Välkommen att ringa eller maila oss för att diskutera dina specifika tätningsbehov!

Kontakta oss