TÄTNINGSLÖSNINGAR FÖR LÖPANDE UNDERHÅLL


Vi förstår att tillgången till rätt reservdelar vid planerade underhållsstopp är kritiskt för våra kunder. Samtidigt görs ofta stora ansträngningar för att minska lagerhållningen av reservdelar. Vi levererar driftsäkra tätningslösningar till rätt plats vid rätt tidpunkt.Driftsäkerhet med förutsägbara tätningslösningar

Industriell produktion sker ofta i robusta stålbaserade maskiner och konstruktioner och packningar är ofta processernas svaga länk. För att upprätthålla en säker drift krävs kontrollerat och planerat underhåll. Samtidigt förfinas branschspecifika produktionsföreskrifter över tid och högre krav ställs på t.ex. miljöanpassad tillverkning. Vi levererar tätningslösningar som är designade för att möta dagens industriella tätningsutmaningar, som minimerar miljöpåverkan och hjälper våra kunder att kontinuerligt säkra sin drift.

Packningsmaterial utvecklas hela tiden och ofta finns mer driftsäkra och miljövänliga alternativ till inbyggda packningar. Vi säljer inte packningsmaterial under eget varumärke, utan vänder oss istället till världsledande materialproducenter. Packningsmaterialen tillverkas under extremt kontrollerade processer, är fullt testade, dokumenterade och internationellt certifierade att hantera specifika driftmiljöer. Det garanterar en konsekvent produktkvalitet vilket ger nödvändig förutsägbarhet i packningens livslängd för att kunna hålla packningsbyten till planerade underhållsstopp.


Leveranssäkerhet som säkrar försörjningskedjan

Vi förstår att tillgången till rätt reservdelar vid planerade underhållsstopp är kritiskt för våra kunder. Samtidigt görs ofta stora ansträngningar för att minska lagerhållningen av reservdelar och leveranssäkerhet blir därför en avgörande faktor för att säkra försörjningskedjan. Vi erbjuder korta ledtider och säkra leveranser av packningar inför planerade underhållsstopp.


Vill du veta mer om vad vi kan göra för Dig? Välkommen att ringa eller maila oss för att diskutera dina specifika tätningsbehov!

Kontakta oss